بخشنامه در خصوص احضار و ابلاغ

 

بخشنامه در خصوص جلب و احضار


آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه‌ای، از مراجع قضایی خواست از جلب و احضار افراد بدون تفهیم اتهام و دلایل کافی پرهیز کنند. زیرا ضمن صرف هزینه‌های زائد صاحبان دعاوی سرگردان شده و زمان تعویق می‌افتد.

هاشمی شاهرودی درخواست کرد، دلایل مجرمیت متهم به صورت دقیق و مشخص نوشته شود، همچنین اگر پرونده نیاز به مطالعه قاضی مربوط داشت یک رونوشت از اطلاعات پرونده در اختیار قاضی قرار بگیرد و تا زمانی که به متهم تفهیم اتهام نشده است از صدور قرار قانونی خودداری شود.
مراجع قضایی نیز در تنظیم برگ نیابت قضایی با درج مشخصات و نشانی دقیق و کامل طرفین پرونده و شهود باید نام و سمت قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده را به طور دقیق مشخص کنند و سپس برگه موردنظر را مهر و امضا نمایند.

/ 0 نظر / 5 بازدید