بدهکار دیه باید مشغول به کار شود

 

                                       

                     بدهکار دیه باید مشغول به کار شود

فرمانده نیروی انتظامی با عنوان این مطلب که قوانین ما برای هر خلاف کوچکی زندان را تعیین کرده است افزود: چرا باید فردی که بدهکار دیه است به زندان بیفتد باید به وی فرصت دهیم تا مشغول به کار شود و بدهی خود را بپردازد.

سردار اسماعیل احمدی مقدم امروز در اجلاس روسای سازمان بهزیستی سراسر کشور افزود: شالوده سازمان بهزیستی اساسا خدمت به مردم و خلق خدا و نیازمندترین افراد جامعه است.

وی با اشاره به اینکه خدمت به بندگان عبادت است و هیچ عبادتی نمی تواند در اندازه خدمت به مظلومان و محرومان جامعه باشد گفت: اساس نظام ما حمایت از مستضعف و مظلوم است که باید به آن افتخار کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد: ما در عصری زندگی می کنیم که مدرنیسم به سرعت ادامه دارد و عرصه های مادی زندگی بشر به صورت متحول و دستاوردهای جدیدی وارد زندگی انسانها می شود.

احمدی مقدم گفت: در دنیای امروز بیشتر به جنبه های مادی زندگی بشر توجه شده و جنبه معنوی مورد غفلت قرار گرفته است بنابراین ما با یک تاخر ناشی از پیامدهای این مدرنیسم در زندگی انسانها مواجه هستیم.

وی ادامه داد: آرام آرام به سمتی حرکت می کنیم که آینده خود را می فروشیم برای اینکه یک رفاه تجملی و ظاهری به دست آوریم. این پیشرفتها بشر را نه تنها از مشکلات خود رها نکرده بلکه مشکلات بزرگتری نیز پیش روی او قرار داده است.

فرمانده نیروی انتظامی اظهار داشت: در حال حاضر شاید بیماریها و مشکلات گذشته وجود نداشته باشد اما مشکلات شکل جدیدی به خود گرفته به طوری که بیماران روانی، معلولیتهای جسمی ناشی از تصادفات و معلولیت در بدو تولد، ناباروری و... افزایش پیدا کرده است.

احمدی مقدم گفت: تاخیر در ازدواج جوانان، ازدواج با مهریه های سنگین و دوستیهای خیابانی که یک سوم آنها منجر به شکست می شود، تصادفات و حوادث و... در جامعه زیاد شده است.

وی با بیان اینکه قوانین ما برای هر عمل خلاف کوچکی زندان است افزود: زندان انسان مولد را به مصرف کننده تبدیل می کند و خانواده بی سرپرست می شود که تمامی این موارد نیز باید اصلاح شود. چرا باید فردی که بدهکار دیه است به زندان بیفتد باید به وی فرصت دهیم تا مشغول به کار شود و بدهی خود را بپردازد.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: باید دستاوردهای بشر را از تمام زوایا ببینیم و نسبت به آن پیش بینی و پیشگیریهای لازم را انجام دهیم .

احمدی مقدم تصریح کرد: بهزیستی مانند نیروی انتظامی است در ظاهر امر اساسا ما سازمانهایی معلول گرا هستیم یعنی به علت واقعه کار نداریم که قطعا این امر غلط است.

وی بیان کرد: باید آسیبهای جدید شناسایی و بررسی شود و همچنین مشخص شود که این آسیبها چه قوانینی نیاز دارند و باید تجربیات کشورهای دیگر نیز در کنترل آسیبها مد نظر قرار گیرند.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: ابتدا باید فرهنگ سازی لازم در مسائل و آسیبهای اجتماعی صورت گیرد و سپس پیش بینی و پیشگیریهای لازم انجام شود. همچنین باید تواناییهای خود را در حوزه اجتماعی تقویت کنیم، آسیبها و مشکلات ریشه یابی و سپس قوانین و راهکار موثر ارائه دهیم.

احمدی مقدم در مورد قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز افزود: جهتگیری این قانون درست است و باید در حوزه حمایت اجتماعی از این قانون استفاده لازم را ببریم تا از آن در جهت رفع آسیبها و حل مشکلات ناتوانان و محرومان و معلولان استفاده کنیم.

وی اظهارداشت: در حوزه نیروی انتظامی نیز ما مسئول هستیم و باید همکاریهای خود را با سازمان بهزیستی افزایش دهیم یکی از اشکالات جامعه جدید این است که ساز و کار تعامل اجتماعی بسیار ضعیف شده است و باید سعی کنیم گروههای خیر و نیکوکار در جامعه افزایش پیدا کنند.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: اساس تشکیل سازمانهای مردم نهاد این است که ارائه خدمات اجتماعی مشکلات را حل کنند چرا در کشور ما منابع زیاد باید این همه جمعیت محروم وجود داشته باشد اینها اشکال است بنابراین باید به دنبال افزایش ظرفیتها باشیم.

احمدی مقدم افزود: در طرح امنیت اجتماعی سالم کردن چهره شهر جز اهداف ماست شهر به هم ریخته بی قانون که روان انسان را پریشان می کند و آسیبهایی را به دنبال دارد باید پاکسازی شود و یکی از این موارد این است که افراد معتاد، زنان خیابانی، ولگرد و... را جمع آوری کنیم که البته اگر ساز و کار لازم برای رسیدگی به این افراد را از قبل فراهم نکرده باشیم پس از جمع آوری تازه شروع مشکل خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه چنانچه افراد را کمتر دستگیر کنیم بهتر است و باید پیشگیریهای لازم را انجام دهیم تا اتفاقاتی که امروزه با آن مواجه هستیم کمتر به وقوع بپیوندد گفت: رویکرد نیروی انتظامی در حال تغییر است چرا باید افراد را دستگیر کرد آیا نمی شود آموزشهای اجتماعی را اضافه کرد و آسیبها و مشکلات را به مردم معرفی کرد تا آنها نیز بدانند با مشکلات، آسیبها و فرزاندان خود چگونه رفتار کنند.

منبع:مهر

/ 0 نظر / 25 بازدید